VEST PO VEST

deponija-smeca-

KURŠUMLIJA, 6. oktobra  2015. – Javno  Komunalno preduzeće Toplica, počelo je  uklanjanje divlje deponije i svakodnevno uklanja, trnje, rastinje i kosi travu, kako bi grad bio uređeniji i čistiji.

-I ako je na teritoriji naše opštine sve manje divljih deponija, JPKD Toplica nastavlja sa radom rešavajući probleme koji su i dosta manji od pomenutog. Uklanjanje trnja i rastinja, košenje trave, postala je jedna od svakodnevnih aktivnosti radnika JPKD Toplica. Sad, nakon nabavke i auto-čistilice, rešen je dugogodišnji problem koji je postojao na trotoaru i pored trotoara u Kosovskoj ulici koja prolazi duž naselja Markoviće. Talozi zemlje i prašine koji su tu nanešeni posle obilnih kišnih padavina više nema-saopštilo je JPKD “Toplica”.

Iz ovog preduzeća pozivaju građane da ukoliko se još negde jave slični problemi da ih obaveste.

(Projetak “Kuršumlija na dlanu” sufinansira opština Kuršumlija)

Autor/ Na kraju sveta

uredjenje reke toplice

KURŠUMLIJA, 13. Septembar  2015- - Radnici koji su zaposleni u JPKD “Toplica” preko Nacionalne službe za zapošljavanje putem javnih radova, narednih dana uređivaće kej reke Toplice.

– U vreme poplave, bujica je donela veliku količinu otpada i izbacila na obalu reke Toplice. Sada to predstavlja pravo ruglo u pojedinim delovima grada. Ovim radovima ukloniće se taj otpad, ali će biti obavljeno i košenje trave i uklanjanje trnja. Ovo je samo jedna od aktivnosti novoformirane radne grupe, koja će znatno doprineti estetskom izgledu grada, saopštilo je Komunalno preduzeće.

.

(Projetak “Kuršumlija na dlanu” sufinansira opština Kuršumlija)

Autor/ Na kraju sveta

popravka puta

KURŠUMLIJA, 20. Septembra  2015- Opština Kuršumlija izdvojila je pola miliona dinara za popravku neasfaltiranog dela puta Dankoviće-Konjuva. Radi se o deonici od zaseoka “Đorđevići” do drugog kraja sela u dužini od oko četiri kilometra.Predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić kaže da je ovaj put  veoma bitan jer saobraća autobus na relaciji Kuršumlija -Višeselo.

 

(Projetak “Kuršumlija na dlanu” sufinansira opština Kuršumlija)

Autor/ Na kraju sveta

 

strucna praksa

KURŠUMLIJA, 8. Septembar  2015- Opštinska uprava Opštine Kuršumlija u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, raspisuje Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2015. godini.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje za nezaposlena lica, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

– do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse angažovana lica ostvaruju pravo na:

1. novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
– 16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
– obaveštenje Poreske uprave o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;
– izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijavu podnetu u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;
– izvod iz banke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za prijavu podnetu u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;
– izvod iz zakona/opšteg akta poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža i
– dokaz o kadrovskim kapacitetima za stručno osposobljavanje lica i to:
– dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva (fotokopija radne knjižice, ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.)
– dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.),
– dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.),
– dokaz o dužini radnog iskustva mentora u osposobljavanju lica (odluka,rešenje, potvrda i sl.)

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Kuršumlija.Bliže Informacije o programu mogu se dobiti u Opštini Kuršumliji.

(Projetak “Kuršumlija na dlanu” sufinansira opština Kuršumlija)

Autor/ Na kraju sveta

gradska macka

KURŠUMLIJA, 16. Septembra  2015-  JPKD “Toplica” Kuršumlija kupilo  je “Autočistilicu” kapaciteta dva kubna metra koja će se koristiti za čišćenje ulica, parkova i trotoara, potvrdio je . Vojimir Čarapić, direktor JPKD “Toplica”  

On kaže da ovo višenamensko vozilo može da se koristi i za pranje ulica i čišćenje snega.

 

-Vozilo je plaćeno 12.810,000 dinara a sredstva su izdvojena sa pozicije-dotacija opštine Kuršumlija-kaže Vojimir Čarapić, direktor JPKD “Toplica” i dodaje da je za poslednje tri godine komunalno nabavilo pet specijalizovanih vozila u vrednosti od oko 50 miliona dinara.

Inače, ovo vozilo kupi prašinu i prljavštinu u svoje spremište kapaciteta dva kubika, koju može da odloži u kontejner ili na neko drugo mesto. Poznato je kao “city kat” vozilo ili u prevodu gradska mačka,

(Projetak “Kuršumlija na dlanu” sufinansira opština Kuršumlija)

Autor/ Na kraju sveta

dz

KURŠUMLIJA, 3. Septembra  2015- Prema prosečnoj oceni izabranih lekara, koju je objavio Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Dom zdravlja Kuršumlija nalazi se na prvom mestu u regionu a na desetom u Srbiji.

-Na portalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljene su kapitacione tabele za drugi kvartal 2015. godine, gde je prosečna ocena izabranih lekara Doma zdravlja Kuršumlija 5,38. Ispred  Doma zdravlja Kuršumlija su sledeći Domovi zdravlja: Osečina, Ćićevac, Koceljeva, Dimitrovgrad, Majdanpek, Kučevo, Lajkovac, Žabalj, Bač. Tako da naš Dom zdravlja zauzima deseto mesto  u Srbiji, a prvo mesto u regionu. Dom zdravlja je akreditovana ustanova koja je u ovoj godini unapredila kvalitet rada u pružanju zdravstvenih usluga naših korisnika, povećala preventivni rad kao i promociju zdravlja. I dalje ćemo raditi na usavršavanju i unapređenju rada i pružanja usluga našim korisnicima na poljima zdravstvene zaštite kao i edukaciji zapošljenih kao i naših korisnika, saopštio je Dom zdravlja Kuršumlija.

(Projetak “Kuršumlija na dlanu” sufinansira opština Kuršumlija)

Autor/ Na kraju sveta

 
 IZVOR 4
 
 
 
 

Ko je na kraju...

Ko je na mreži: 26 gostiju i nema prijavljenih članova

Pretraži sajt

                                                    logo turisticka